Monday, May 7, 2007

Cпасибо! / Aitäh!

Мы получили очень много добрых писем, спасибо всем за них!

Постараемся здесь ответить на те вопросы, которые нам чаще всего задают:

Вопрос: Почему вы выбрали в качестве своего символа цветок (тюльпан) белого цвета?
Ответ: Цветок белого цвета мы выбрали, потому что он символизирует чистые помыслы и добрые намерения. Тюльпан был выбран, потому что он выглядит достойно и гордо, и поэтому подходит в качестве символа будущего.

Вопрос: Когда лучше возлагать цветы?
Ответ: В любое время, когда пожелаете. Главное иметь при этом в виду, что возложение или преподнесение цветов не должно задевать ничьих чувств и вызывать недоразумения.

Вопрос: Куда возлагать цветы?
Ответ: Мы намеренно не предлагали конкретных мест, потому что мы не хотим спровоцировать новых скоплений людей, которые на сегодняшний день в Таллинне запрещены. Цветы можно отнести к скульптурам писателей, в парки или другие заметные места в городе или на кладбищах.

Вопрос: Кто является инициатором этой кампании?
Ответ: Инициаторами кампании являются 20 представителей эстонской и русской молодежи, занятые в разных сферах – в основном в гражданских объединениях, а также в сфере культуры и образования. У нас нет никаких политических интересов, и мы не связаны ни с одной политической партией или политиком.
Aitäh heade kirjade eest, mida me oleme saanud väga palju!

Meilt on kõige rohkem küsitud nelja küsimust, millele proovime siinkohal vastata:

Küsimus: Miks olete valinud valge lille (tulbi) oma sümboliks?

Vastus: Valisime valge lille, kuna see väljendab puhtaid mõtteid ja häid kavatsusi. Tulbi valisime aga sellepärast, et see lill näeb välja väärikas ja uhke ning sobib sümboliseerima tulevikku.

Küsimus: Millal viia lilli?
Vastus: Alati kui soovite. Pidagem meeles, et lilli tuleks viia nii, et see kellegi tundeid ei riivaks ja ei tekitaks arusaamatust.

Küsimus: Kuhu viia lilli?
Me ei ole meelega seda öelnud, sest meie eesmärk ei ole tekitada uusi rahvakogunemisi, mis ei ole Tallinna piirkonnas täna lubatud. Kuid sobivad nii kirjanike kujud, pargid kui ka muud kohad, mis on linnapildis või kalmistutel nähtaval kohal.

Küsimus: Kes on selle kampaania algatajad?
Selle kampaania on algatanud 20 eesti ja vene noort erinevatelt elualadelt - peamiselt kodanikeühendustes, hariduse ja kultuuri vallas tegutsevad noored. Meil pole mingeid poliitilisi huvisid ning me pole seotud ühegi poliitilise erakonna või isikuga.